Resultaten voor 2017

Home
2017
Governancecode Zorg 2022 - Governance Zorg.
De raad van bestuur neemt maatregelen die zorgen dat ongewenste belangenverstrengeling van professionals, managers en medewerkers wordt voorkomen en dat een vermoeden van ongewenste belangenverstrengeling bij de raad van bestuur wordt gemeld en door de raad van bestuur wordt beoordeeld.
Staatsblad 2017, 123 Overheid.nl Officiële bekendmakingen.
tot benoeming of aanstelling, tenzij beroep wordt ingesteld door een persoon met betrekking tot diens in artikel 3 van de Ambtenarenwet 2017 bedoelde hoedanigheid, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden. In bijlage 1 vervalt de zinsnede met betrekking tot de Ambtenarenwet.
The Chief Executive's' 2017 Policy Address - Policy Address.
繁體 简体 A A A. 繁體 简体 A A A. Press Releases and Major Speeches. Your browser does not support html5 video. Important Notices Privacy Policy 2017 Last revision date: January 25, 2019. Important Notices Privacy Policy 2017 Last revision date: January 25, 2019.
Visual Studio: IDE and Code Editor for Software Developers and Teams.
Develop apps and games for iOS, Android, and web using NET. Experience a fast and fluid, modern NET IDE hand-tailored for the Mac. Take a tour of VS for Mac. Start coding using samples. Visual Studio Code for Linux. Download Visual Studio Code.
IEEE ICC 2017 21-25 May 2017 Paris France.
IEEE ICC 2017 will be held at Palais des Congrès - Porte Maillot, Paris, France, 21-25 May 2017. Located in the heart of the City of Lights, IEEE ICC 2017 will exhibit an exciting technical program, complete with 13 Symposia highlighting recent progress in all major areas of communications.
KNMI - Jaar 2017.
Zeer warm, zeer zonnig en aan de natte kant. 2017 was met een gemiddelde temperatuur van 10,9, C het vierde zeer warme jaar op rij. Net als de drie voorgaande jaren eindigde 2017 in de top-10 van warmste jaren sinds het begin van de waarnemingen.
Kiesraad - Verkiezingsuitslagen.
Tweede Kamer 15 maart 2017. Tweede Kamer 15 maart 2017. Opmerking: De stemtotalen op het niveau van de gemeenten wijken op enkele punten af van de uitslagen op het niveau van provincies en centraal stembureau. Voor meer informatie hierover zie website van de Kiesraad.
2017 - Wikipedia.
Lijst van staatshoofden en regeringsleiders. Gregoriaanse kalender van 2017. Het jaar 2017 was een jaartal volgens de christelijke jaartelling. Het jaar 2017 startte op een zondag. Pasen viel dat jaar op 16 april, Hemelvaartsdag op 25 mei. Gebeurtenissen bewerken brontekst bewerken.
Food Code 2017 FDA.
Inquiries may be sent to retailfoodprotectionteam@fda.hhs.gov or directly to a Retail Food Specialist located in one of FDAs three Retail Food Protection Branches across the country. Food Code 2017 PDF: 5.65 MB. Summary of Changes in the Food Code 2017.

Contacteer ons